Equities and Remedies: Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng promissory estoppel, hindi patas na pagpapayaman, at kabuuan ng merito?


sagot 1:

Ang dalawang lalaki ay nakuha ito sakop. Ang Promissory Estoppel ay quasi-contractual sa kalikasan na nangangailangan na ang nasugatan na partido ay nagbabago ng hsi / kanyang posisyon sa kanilang pagkasira batay sa isang pangako.

Ang hindi patas na pagyaman ay medyo paliwanag sa sarili. Bayaran mo lang ang iyong utang at magpatuloy sa iyong buhay.

Kadalasang nagsisimula ang kabuuan ng merito kapag binago ng isang kliyente ang propesyonal na upahan sa isang batayan o batayan ng contingency. Ito ay humahawak na ang kabayaran ay dapat na naaayon sa pagsisikap na nagastos. Maaari itong magdulot ng isang maliwanag na problema dahil marami sa mga nagtatrabaho sa mga term na ito ay nagpapanatili ng mga mahihirap na tala.