Pananampalataya: Paano mo matutukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng relihiyon at espirituwalidad?


sagot 1:

Ang pagka-espiritwal ay aktibong koneksyon sa kung anuman ang Kataas-taasang Pagiging (sa sariling kahulugan ng taong iyon) siya ay yumakap.

Ang relihiyon ay ang mga kasanayan sa buhay na idinisenyo (sa pamamagitan ng sinumang mga nagtatag o iniciates ang partikular na relihiyon) upang masiyahan o matugunan ang mga kinakailangan ng Kataas-taasang Paglikha.

 

Ang espiritwalidad ay hindi nangangailangan ng relihiyon, ngunit maaaring mapahusay ng mga tinanggap na kasanayan ng isang pinagtibay na relihiyon.

Ang relihiyon ay hindi nangangailangan ng espirituwalidad, ngunit dapat mapahusay ang personal na koneksyon na nararamdaman ng isang tao sa kanilang napiling diety.

 

Pinakamahusay na sitwasyon ng kaso, pagsasama-sama ng ispiritwalidad at relihiyon upang matupad ang nais ng isang tao (sasabihin pa ng ilan na 'kailangan') upang maipahayag at 'mabuhay' ang kanilang pinakamalalim at pinaka-taimtim na 'kahulugan' ng pagkakaroon.


sagot 2:

Itinuturo ng relihiyon ang mga patakaran sa pagkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga turo. Ang relihiyon ay batay sa mga turo ng mystics na natututo mula sa mga Ascended Masters. Gayunpaman, ang mga turo ay interpretasyon ng tao at hindi palaging tama.

Espirituwal ay ang pagsisikap na kumonekta sa Diyos nang direkta mula sa loob. Ito ay nagiging kamalayan ng Espirituwal na kamalayan. Bagaman nakasulat ito sa Bibliya, "Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo" maaari itong mapansin ng mga taong relihiyoso pati na rin pinansin ng iba.

Hindi kinakailangan ang relihiyon upang makamit ang kamalayan sa espirituwal, ngunit makakatulong ito kapag ang mga turo ay hindi palaging kinukuha nang literal. Ang katotohanan sa relihiyon ay nakikilala sa pamamagitan ng espirituwal na kamalayan.


sagot 3:

Itinuturo ng relihiyon ang mga patakaran sa pagkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga turo. Ang relihiyon ay batay sa mga turo ng mystics na natututo mula sa mga Ascended Masters. Gayunpaman, ang mga turo ay interpretasyon ng tao at hindi palaging tama.

Espirituwal ay ang pagsisikap na kumonekta sa Diyos nang direkta mula sa loob. Ito ay nagiging kamalayan ng Espirituwal na kamalayan. Bagaman nakasulat ito sa Bibliya, "Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo" maaari itong mapansin ng mga taong relihiyoso pati na rin pinansin ng iba.

Hindi kinakailangan ang relihiyon upang makamit ang kamalayan sa espirituwal, ngunit makakatulong ito kapag ang mga turo ay hindi palaging kinukuha nang literal. Ang katotohanan sa relihiyon ay nakikilala sa pamamagitan ng espirituwal na kamalayan.