Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng co-ordinate bond at hydrogen bond?


sagot 1:

Sa isang co-ordinate bond mayroong isang atom na nagbibigay ito ng nag-iisa pares ng mga electron sa ibang atom na dapat maglaman ng isang bakanteng orbital upang tanggapin ang mga electron. Ang isang co-ordinate bond ay pangkalahatang nabuo ng mga elemento ng paglipat. Ang hydrogen bond ay isang espesyal sa bono na nabuo dahil sa isang malakas na puwersa. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng Fluorine, Oxygen at Nitrogen. Ito ay isnfoundnij compound tulad ng Ammonia (NH3) at tubig (H2O).


sagot 2:

Co-ordinate bond na ito ay bond sa pagitan ng dalawang atoms sa molekula. Ang isang bono ay nabuo ng dalawang electrones. Halimbawa: H: H (H2), H: O: H (H2O) at iba pa.

Ang hydrogen bond ay nabuo ng hydrogen atom ng isang molekula at negatibong atom ng isa pang molekula. Halimbawa: HO - H…. OH2, CH3OH…. O = C (CH3) 2, CH3COOH…. O (CH2) 4O