Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng cytoplasm, cytosol at protoplasm?


sagot 1:

Mapapansin mo na ang pangunahing bahagi ng cell fluid ay maaaring nahahati sa dalawa. Isa na nasa loob ng Nukleus at iba pa na nasa labas ng Nukleus.

Kaya tandaan na ang likido sa loob ng Nukleus ay tinatawag na Nucleoplasm at ang likido sa labas ay tinatawag na Cytosol na hindi gaganapin sa anumang organelle at Cytoplasm na likido na nasa loob ng organelle maliban sa Nucleus.