Ano ang pagkakaiba ng rebolusyon at pagbabagong-anyo?


sagot 1:

Kailangan lang ng Google ang mga kahulugan ng bawat salita. Tila sa akin na napakaraming tao ngayon ay nais ng mga salita na nangangahulugang mga bagay na hindi nila ibig sabihin. Pakiramdam ko ito ay bahagi ng kadahilanan na nahati ang USA. Nais nilang ibig sabihin ng Demokrasya ang Republika. Nais nila na ang katarungang panlipunan ay nangangahulugang isang bagay na hindi kailanman nagawa. Halimbawa: Katarungang Panlipunan: Hindi Ano ang Akala mo

Halos imposible para sa kaliwa at kanan na mapagtutuunan debate nang ang kahulugan ng mga salita sa isang panig ay gumagamit ng naiiba sa iba.

Hanapin ang mga kahulugan ng salitang ginamit mo bago mo ito magamit.