Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng "tapusin na gumawa ng isang bagay" at "paggawa ng isang bagay"?


sagot 1:

Tapos na gawin ang isang bagay ay hindi wastong konstruksyon. hal. Natapos ko na gawin ang mga gawaing bahay. Ito ay hindi tama dahil gumagamit ka ng pagtatapos, ang kasalukuyang simple, upang ilarawan ang isang bagay na nakumpleto mo sa nakaraan. Kung gagamitin mo ang nakaraang simple, tapos na, mayroon pa ring problema. hal. Natapos ko na ang paghugas. Dito, gumagawa ka ng isang infinitive (gawin) isang bagay. hindi mo magagawa ito. Ang bagay ay kailangang maging ilang anyo ng pangngalan. Ito ay isang kadahilanan na ginagamit namin ang mga gerund sa Ingles.

hal. Natapos ko na ang "paggawa" ng hugasan. Ngayon ang iyong pangungusap ay tama dahil ang gerund na "paggawa" ay bahagi ng bagay ... ginagawa ang hugasan. Sa madaling salita sinasagot nito ang tanong na "kung ano ang natapos"? Ito ay samakatuwid ay isang bagay. Maaari mong isaalang-alang ang "paggawa ng hugasan" upang maging "ito". Natapos ko na ito. Tapos na ako sa paggawa nito.

Ang sagot ko ay maaaring hindi perpekto dahil hindi ako guro ng gramatika, ngunit tumpak ito tungkol sa mga pagbabagong kailangan mong gawin, kasama na ang paggamit ng isang gerund.